Ogólnopolski Program - Ratujemy i Uczymy Ratować
artykuł dodany : 2021-03-08 | Beata Stefańska

Program Edukacyjny "Ratujemy i Uczymy Ratować" realizowany pod patronatem Fundacji WOŚP polega na prowadzeniu zajęć z pierwszej pomocy w klasach najmłodszych.
W tym roku szkolnym program ten realizowała klasa III, która uczestniczyła w cyklu zajęć obejmujących szkolenia teoretyczne i praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Celem programu jest również rozwijanie u dzieci umiejętności prawidłowego zachowania się, kiedy ktoś obok potrzebuje pomocy. Dzięki Fundacji WOŚP, która wyposażyła szkołę w specjalne książki dla uczniów, tekturowe telefony, fantomy, film animowany zajęcia były przeprowadzone w ciekawy sposób. W I części szkolenia uczniowie poznali ogólne zagadnienia dotyczące udzielania pierwszej pomocy oraz podstawowe czynności ratujące życie. Uczniowie poznają tzw. łańcuch przeżycia oraz schemat najważniejszych czynności koniecznych do wykonania, aby komuś pomóc. Po wstępnej, teoretycznej części szkolenia uczniowie przystępują do części praktycznej. Ćwiczą wzywanie pomocy, przedstawiają kolejno wszystkie czynności wykonywane przez osoby udzielające pierwszej pomocy według poznanego wcześniej schematu. Każdy uczeń miał możliwość praktycznie przećwiczyć poszczególne czynności ratujące życie. Szkolenie uczniów zakończyło się egzaminem i otrzymaniem książeczek wraz z certyfikatem ukończenia Kursu Pierwszej Pomocy.