Szlak Papieski
artykuł dodany : 2019-10-14 | Admin

Nazwą tą objęte są trasy górskie i kajakowe, którymi turystycznie wędrował ks. Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II, od dziecka po wyjazd do Watykanu. Poprowadzone są najczęściej wzdłuż tradycyjnych szlaków turystycznych, ale bywają też odcinki poza nimi. Za podstawę ich wytyczenia posłużyły wspomnienia osób wędrujących z ks. Wojtyłą, książeczki GOT, wpisy do ksiąg parafialnych i tym podobne dokumenty. Z czasem zaistniała potrzeba upamiętniania także miejsc związanych z obecnością duszpasterską ks. Wojtyły, a także pielgrzymkami Jana Pawła II.

Szlaki Papieskie powstały dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu wielu osób – parafii i gmin, z miłości do Ojca Świętego Jana Pawła II i chęci upamiętnienia jego śladów na rodzinnej ziemi. Jest to inicjatywa oddolna.

Pomysłodawcą utworzenia sieci Szlaków Papieskich na terenie całej Polski, jest Urszula J. Własiuk, obecnie prezes Fundacji Szlaki Papieskie (www.szlakipapieskie.pl), zainspirowana słowami Jana Pawła II: Pilnujcie mi tych szlaków (Nowy Targ 1979), oraz dobrze by było umieścić w [mojej] biografii wszystkie trasy na których byłem, żebym tak był wrośnięty w polską ziemię (Watykan, 1979).

W dniu 7 września 2008 roku przy Kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Okleśnej odbyła się uroczysta Konsekracja Kościoła oraz oznakowanie kolejnego miejsca na Szlaku Miejsc Papieskich na Ziemi Chrzanowskiej.

Uroczystość Konsekracji Kościoła p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Okleśnej o raz poświecenia papieskiego obelisku poprowadził Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski i wieloletni przyjaciel Ojca Świętego Jana Pawła II.W koncelebracji tej niezwykle uroczystej Mszy Świętej, która rozpoczęła się o godzinie 16.30 uczestniczyli również, min.: Proboszcz Parafii p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Okleśnej Franciszek Pacana, Dziekan Dekanatu Babickiego Ksiądz Stanisław Stopka Proboszcz Parafii p.w. Św. Stanisława Kostki w Kwaczale, Proboszcz Parafii p.w. Św. Szczepana w Krakowie Ksiądz Andrzej Waksmański, Proboszcz Parafii p.w. Niepokalanego Serca NMP w Polance Górnej Ksiądz Jerzy Wojciechowski, Proboszcz Parafii p.w. Św. Marcina Ksiądz Kazimierz Gunia, Proboszcz Parafii p.w. Wszystkich Świętych w Górce Kościelnickiej Ksiądz Józef Hojnowski, Proboszcz Parafii p.w. Św. Wawrzyńca w Rajczy Ksiądz Franciszek Warzecha.

Po ceremonii delegacje przedstawicieli Parafii p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Okleśnej, rolników, pszczelarzy, myśliwych, górników, sportowców, górali, oraz organista wraz z lokalną społecznością wręczyły dary dla przybyłego dostojnego gościa - Metropolity Krakowskiego Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza.

Po zakończeniu uroczystości w kościele ruszyła procesja w kierunku leśnej kaplicy, gdzie w maju 1977 roku Kardynał Karol Wojtyła, jako ówczesny Metropolita Krakowski odprawił uroczystą Mszę Świętą. To właśnie tam stanął symboliczny kamień, tablica z cytatem z homilii Jana Pawła II oraz krzyż – pastorał papieski. Zebranych gości pod leśną Kaplicą przywitał Proboszcz Parafii p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Okleśnej Ksiądz Franciszek Pacana . Następnie Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz dokonał uroczystego poświęcenia kolejnego punktu na Szlaku Miejsc Papieskich na Ziemi Chrzanowskiej. Pamiątkowe kwiaty pod papieskim obeliskiem złożyły dzieci z Parafii p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Okleśnej, a hodowcy gołębi pocztowych wypuścili gołębie na znak pokoju oraz obecności wśród zebranych Ducha Świętego. Starosta Chrzanowski Pan Janusz Szczęśniak, przybliżył zebranym ideę oznakowania Szlaku Miejsc Papieskich na Ziemi Chrzanowskiej oraz na ręce dyrektor Szkoły Podstawowej, im. Ignacego Jana Paderewskiego w Okleśnej Pani Marii Jochymek przekazał opiekę nad obeliskiem dla młodzieży w/w szkoły. W imieniu Fundacji Szlaki Papieskie z Krakowa głos zabrała Pani Prezes Fundacji Pani Urszula Własiuk zaznaczając w swej wypowiedzi o konieczności pilnowania Szlaków Papieskich jako miejsca duchowej łączności z Ojcem Świętym oraz poznawania jego nauki i realizacji przesłania, jakie nam zostawił . Uroczystość uświetniły również występy lokalnych poetów: Pana Michała Hachlowskiego, który zaprezentował fragment z „Tryptyku Rzymskiego” Jana Pawła II, wiersz pt. „Wspomnienie” autorstwa pana Jana Pierzchały oraz wiersz pt. „ Santo subito” w wykonaniu Pani Emilia Mżyk

Na zakończenie uroczystości Aktorzy Teatru Ludowego Tradycja wraz z zebranymi zaśpiewali umiłowaną pieśń Ojca Świętego Jana Pawła II pt. Barka.


Uczniowie z naszej szkoły opiekują się i odwiedzają Szlak Papieski kilka razy w roku:
  • 14 października - który upamiętnia rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Papieża Jana Pawła II,
  • 4 listopada - dzień wspomnienia Karola Boromeusza - patrona Jana Pawła II,
  • 2 kwietnia - w rocznicę śmierci Papieża,
  • 18 maja - w dzień Jego urodzin.

 Uczniowie składają kwiaty i zapalają znicze przy symbolicznym kamieniu upamiętniającym wizytę Karola Wojtyły w Okleśnej. Spotkaniu na Szlaku Papieskim zawsze towarzyszy modlitwa oraz ulubiona pieśń Papieża „Barka”.