Nasza miejscowość
artykuł dodany : 2019-10-14 | admin

Okleśna – malowniczo położona wieś w województwie małopolskim, na południowo-zachodnim krańcu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, w dolinie rzeki Wisły przy ujściu potoku Regulka w miejscu, gdzie równinna Kotlina Oświęcimska przechodzi w pagóry Bramy Krakowskiej. W okolicy znajdują się rozległe lasy i jurajskie skałki, a brzegi Wisły są atrakcją dla wędkarzy.

W XIV wieku pojawiają się pierwsze wzmianki o osadzie. W przywileju książęcym wydanym 28 kwietnia 1364 w Zatorze, Kazimierz I Opolski odnowił przywilej dla Dytka, syna Piotra, jaki ten dostał na sołectwa w Okleśnej. Osada musiała istnieć już wcześniej, gdyż w 1364 roku książę oświęcimski Jan Scholastyk odnowił lokację. Warto wspomnieć że wieś nazywała się wtedy Łopuszna. Źródła historyczne podają po raz pierwszy w 1396 roku, iż we wsi Przewóz (obecnie przysiółek Spytkowic) istniał prom na rzece Wiśle. Okleśna leży na przeciwległym brzegu rzeki, prawdopodobnie na dawnym szlaku handlowym Racibórz-Spytkowice-Kraków. Przeprawa promowa istnieje w tym miejscu do dnia dzisiejszego, obecnie na lokalnej drodze Poręba Żegoty-Okleśna-Spytkowice. Nad Wisłą znajdował się port skąd w XVII i XVIII wieku spławiano do Gdańska m. in. rudę cynku z kopalni w Psarach koło Krzeszowic.

W okolicy znajdują się liczne szlaki turystyczne, pozostałości nieczynnych kamieniołomów, atrakcją jest również położony na granicy z Alwernią zalew Skowronek - miejsce letniego wypoczynku. Ciekawostką mogą być również przeprawa promowa na Wiśle oraz ruiny austriackiej strażnicy wojskowej przy moście kolejowym.

Szerzej znany jest Teatr Ludowy Tradycja - laureat licznych przeglądów folklorystycznych i ludowych. Inspiracją do działalności jest pasja kultywowania nieco zapomnianych tradycji teatralnych i artystycznych gminy.

W okolicy znajdują się również malownicze ruiny zamków Lipowiec oraz Tęczyn, chętnie odwiedzane przez turystów. Wieś graniczy z Doliną Karpia - obejmującą obszar historycznego zagłębia hodowli karpia znanego już w średniowieczu. Stawy hodowlane zajmują obszary setek hektarów rozciągając się w dolinie Wisły, Skawy i Wieprzówki. Życie ma tu głos mew i żab , zapach stawów i łąk , dlatego obszar ten upodobali sobie miłośnicy wędkarstwa i ptaków. Kilka gmin położonych w południowej części doliny Wisły i na Pogórzu Karpackim połączyło swoje siły i wspólnie promują ten piękny zakątek naszego kraju. Ciekawy krajobraz w połączeniu z tradycją stanowi doskonałe miejsce do aktywnego wypoczynku połączonego z krajoznawstwem. Zaplecze dla turystów stanowią rzeki, coraz lepiej zagospodarowane starorzecza i zbiorniki wodne powstałe po wydobyciu żwiru.