Projekt DiAMEnT
artykuł dodany : 2019-12-03 | AdminProjekt DiAMEnT współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie. Działanie 9.6. Projekty Innowacyjne- 2010/2011.
  •  Rozwijanie twórczego myślenia w klasach I-III.
  • zajęcia pozaszkolne uczniów uzdolnionych kierunkowo w zakresie trzech obszarów przedmiotowych: język angielski, matematyka, technologie informacyjno-komunikacyjne.