Radosna szkoła
artykuł dodany : 2019-12-03 | Admin"Zakup pomocy dydaktycznych do miejsca zabaw w szkole"
Program "Radosna Szkoła" został opracowany w odpowiedzi na Nowa Podstawę Programową, obowiązującą od września 2009 roku. M.in. z powodu rozpoczęcia nauki w szkole przez dzieci 6-letnie, ma za zadanie:
  • ułatwić 6-latkom rozpoczęcie nauki w szkołach poprzez dostosowanie warunków nauki do wieku rozwojowego dzieci
  • umożliwić dzieciom z terenów wiejskich dostęp do nowoczesnych pomocy edukacyjnych
  • stworzyć takie warunki do wyposażenia szkół, aby były dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci w młodszym wieku szkolnym.