Sztuka prezentacji
artykuł dodany : 2019-12-03 | Admin

Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym; program „Sztuka prezentacji”- 2007r.:
  • Zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności .
  • Zajęcia rozwijające zainteresowania , zamiłowania i uzdolnienia.
  • Zajęcia o charakterze psychologiczno-pedagogicznym wspierające rozwój ucznia.
  • Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.
  • Zajęcia o charakterze sportowo-rekreacyjnym.
  • Zajęcia kształtujące postawy przedsiębiorczości oraz podejmowanie aktywności edukacyjnej i zawodowej.