Indywidualizacja procesów nauczania
artykuł dodany : 2019-12-03 | Admin

W ramach Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” , projekt „Indywidualizacja procesów nauczania i wychowania w klasach I-III”
  • Zajęcia teatralne rozwijające zdolności artystyczne.
  • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.
  • Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.
  • Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.
  • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.