Rozwój edukacji na obszarach wiejskich
artykuł dodany : 2019-12-03 | Admin

II. Program rządowy „Rozwój edukacji na obszarach wiejskich w latach 2008-2013, priorytet 1, działanie 1.9.4; zadanie pod nazwą „Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych uczniów, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich”; program „Żyję w społeczeństwie, korzystam z jego dorobku” – 2008r.