Szkolny klub sportowy
artykuł dodany : 2019-10-30 | Admin

Od lutego 2017 roku w szkole realizowany jest PROGRAM "SZKOLNY KLUB SPORTOWY" organizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Główne cele programu:
  • Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej poprzez dzieci i młodzież
  • Poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości
  • Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży
  • Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
  • Optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej
  • Promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży
  • Tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży

W naszej szkole, już po raz trzeci, realizowany jest program „SZKOLNY KLUB SPORTOWY” edycja 2019. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie bezpłatnych zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego  w danej szkole. Dzięki uczestnictwu w programie nasi uczniowie poprawiają swoją sprawność fizyczną, stan zdrowia, kształtują u siebie nawyk podejmowania aktywności fizycznej. Program promuje zdrowy i aktywny tryb życia, stwarza warunki dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży. W bieżącej edycji zajęciami "Szkolnego Klubu Sportowego" objęci są chętni uczniowie klasy IV i V. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają po 60 minut.