Książki naszych marzeń
artykuł dodany : 2019-10-30 | Admin

W roku szkolnym 2015/2016 realizowano Program Ministerstwa Edukacji Narodowej pt. „Książki naszych marzeń”. Jego celem była promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych. W ramach programu, do biblioteki szkolnej zostało zakupionych 85 książek za kwotę 1250 zł.
Zorganizowano różne wydarzenia, służące popularyzacji i promocji czytelnictwa.

„Czytanie jest super” – pod takim tytułem odbył się w szkole program artystyczny. Gościem honorowym była p. Katarzyna Kopczyk – aktorka Teatru Groteska w Krakowie, która zachwyciła wszystkich słuchaczy piękną interpretacją opowiadania E. Szelburg – Zarembiny „O Kurce Złotopióre i Kogutku Szałaputku” oraz wierszy M. Strzałkowskiej pt. „Wierszyki łamiące języki”. Uczniowie klasy VI odegrali przedstawienie pt. „Królewna się nudzi”, sposobem na walkę z tytułową nudą, była oczywiście książka. W programie był także wywiad z „mieszkańcami” naszej miejscowości na temat tego, co by było, gdyby ze świata zniknęły wszystkie książki.

W ramach realizacji zadań, związanych programem „Książki naszych marzeń”, zostały przeprowadzone dwa projekty. Pierwszy w klasach I – III pt. „Wiem, bo czytam”. Uczniowie na spotkaniach czytelniczych poznawali powiedzenia zawarte w książce Grzegorza Kasdepke pt. „Co to znaczy”. Podsumowaniem był międzyklasowy turniej wiedzy o tytuł mistrza znajomości powiedzeń. Drugi projekt w klasach V – VI pt. „Tajemnica i przygoda w książkach o Dawidzie i Larisie” Martina Widmarka. Uczniowie klas starszych poznawali treść książki M. Widmarka pt. „Trzynasty gość” na lekcjach wychowawczych. Po jej przeczytaniu odbyła się terenowa gra detektywistyczna inspirowana lekturą. W ramach współpracy z Biblioteką Publiczną zorganizowanych zostało kilka spotkań czytelniczych dla przedszkolaków. Celem było zapoznanie ich z literaturą dziecięcą oraz rozbudzanie zainteresowań czytelniczych.

Uczniowie wszystkich klas już po raz drugi wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Czytelniczym „Wielka Liga Czytelników”. Chętnie czytali książki z proponowanej przez organizatora listy, rozwiązywali testy i zdobywali tzw. „sprawności”. Zorganizowane zostało również spotkanie autorskie z p. Elżbietą Bednarczyk, autorką książek dla dzieci, na którym zaprezentowała jeden ze swoich utworów „Kłótnia w tornistrze”. Przedstawiła także prezentację multimedialną dotyczącą egzotyki i życia codziennego Australii. Pisarka mieszka tam od wielu lat.
Grupa uczniów uczestniczyła w warsztatach gier tradycyjnych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Uczniowie zwiedzili w niej działy książek dla dzieci, młodzieży, książki mówionej i brajlowskiej oraz introligatornię.
Działania promujące czytelnictwo przyniosły efekty. W bieżącym roku szkolnym znacznie wzrosła ilość wypożyczonych książek. Wyniosła ona 825 książek, średnio na ucznia 15,9. Dla porównania, w poprzednim roku wyniosła 471, średnio na ucznia 9,06.