Soki i musy – witaminy w smart formie!
artykuł dodany : 2019-10-30 | Admin

W klasach I-III realizowany jest program edukacyjny promujący zdrowe żywienie - „Soki i musy – witaminy w smart formie!”

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) to organizacja non profit zrzeszająca oraz integrująca 45 producentów soków, nektarów i napojów. Reprezentujemy firmy dostarczające na rynek krajowy około 70% soków owocowych i warzywnych oraz produkujące około 70% zagęszczonych soków owocowych i warzywnych w Polsce.

Misja

Wspieramy polskich producentów soków, nektarów i napojów poprzez zapewnianie branży soków jak najlepszych warunków prawnych, politycznych oraz gospodarczych. Główne cele:

  • zapewnianie wysokiej jakości produktów poprzez wspieranie Dobrowolnego Systemu Kontroli (DSK) soków i nektarów,
  • lobbing uzasadnionych interesów producentów soków, w szczególności prorozwojowych rozwiązań fiskalnych, celnych, jakościowych i zdrowotnych,
  • przeprowadzanie analiz, gromadzenie i rozpowszechnianie aktualnych informacji dotyczących rynku soków,
  • ukierunkowanie rozwoju bazy surowcowej na potrzeby produkcji soków,
  • organizowanie sympozjów naukowo-technicznych, seminariów, szkoleń, konferencji, wystaw i innych imprez mających na celu realizację zadań Stowarzyszenia,
  • reprezentowanie producentów soków w innych organizacjach i związkach,
  • kształtowanie korzystnego wizerunku polskich producentów soków,
  • promowanie za granicą krajowych producentów i sprzedawców soków,
  • upowszechnianie zagranicznych publikacji dotyczących osiągnięć naukowych i technicznych z zakresu produkcji soków,
  • opracowywanie opinii dotyczących przygotowania i szkolenia kadry inżynieryjno-technicznej.