Czyste Powietrze Wokół Nas
artykuł dodany : 2019-10-28 | Admin

Program „Czyste Powietrze Wokół Nas” realizowany jest przez nauczycieli, wychowawców przedszkolnych oraz przez przedstawicieli środowiska przedszkolnego i szkolnego. Głównym celem Programu jest zwiększenie wiedzy rodziców w zakresie ochrony dzieci przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz kształtowanie świadomych, asertywnych postaw wśród dzieci dotyczących ochrony własnego zdrowia, w przypadku bezpośredniego kontaktu z osobami palącymi.

CProgram ma za zadanie:

  • Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
  • Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
  • Zwiększyć wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
  • Zwiększyć poziom wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
  • Zwiększyć wrażliwość dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym tytoniowy