Znajdź właściwe rozwiązanie
artykuł dodany : 2019-10-28 | Admin

Autorzy programu, biorąc pod uwagę specyficzne uwarunkowania palenia tytoniu przez uczniów starszych klas szkół podstawowych i gimnazjów, kładą nacisk na uczenie rozpoznawania sytuacji usposabiających do podjęcia palenia, rozwój umiejętności radzenia sobie z okolicznościami zwiększającymi ryzyko palenia.

Cel główny programu:
Zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas szkół podstawowych.

Cele szczegółowe:

  • Uzasadnienie i wzmocnienie postaw zobowiązujących do niepalenia
  • Ukazanie funkcjonowania ludzkiego organizmu i jego potrzeb
  • Przekazanie wiadomości o zachowaniach asertywnych, uczenie się rozpoznawania swych zachowań oraz uświadomienie mechanizmów nacisku grupowego wraz z nauczeniem się sposobów odmowy
  • Uczenie rozpoznawania odczuć przeżywanych w sytuacjach trudnych, uświadomienie mechanizmów konfliktu, jak również uczenie umiejętności radzenia sobie z problemami
  • Uczenie umocnienia poczucia własnej wartości w zbudowaniu pozytywnego myślenia o sobie i kształtowania ważnych umiejętności w kontaktach z ludźmi