Zdrowo jem, więcej wiem
artykuł dodany : 2019-10-28 | Admin

W roku szkolnym 2018/2019, w klasie II był realizowany Projekt Edukacji Prozdrowotnej “Zdrowo jem, więcej wiem!”. Klasa II tworzyła zespół o nazwie “Wesołe Warzywka”. W czasie zajęć uczniowie poznali zasady zdrowego odżywiania się.
PROJEKT "ZDROWO JEM, WIĘCEJ WIEM" TO PRZEDE WSZYSTKIM:

wieloaspektowa i spójna formuła wpisująca się w podstawy programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej; bogata oferta edukacyjna dla zerówek i klas I-III szkół podstawowych; baza wiedzy i scenariuszy zajęć dla nauczycieli; szansa dla nauczycieli na podniesienie swoich kwalifikacji w zakresie edukacji związanej ze zdrowym i ekologicznym stylem życia; szansa dla uczniów na zdobycie wiedzy o zdrowym odżywianiu oraz wyrobienie prawidłowych nawyków żywieniowych, a także zdobycie cennych umiejętności takich jak praca w grupie.

CELE

Głównym celem projektu jest zatem wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Ważnym celem jest również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób i dolegliwości oraz podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej. Staramy się również kształcić rodziców, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną.