Przekaż 1 % podatku
Dziękujemy Państwu za dotychczasowe wsparcie finansowe i wszelką pomoc udzielaną naszej szkole. To dzięki Wam wypiękniało otoczenie placówki, dzieci otrzymały nowy sprzęt sportowy i mogły wyjechać na ciekawe wycieczki. Szkoła nadal potrzebuje wsparcia finansowego. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% podatku na konto naszej placówki. Znając Państwa bezinteresowność i zaangażowanie w życie szkoły, wierzymy, że dzięki Wam - uda nam się zrealizować chociaż część naszych zamierzeń.

Aby przekazać 1% podatku dla naszej szkoły dokument PIT należy wypełnić w następujący sposób: