Unicef

Nasza szkoła w ramach współpracy z Klubem Szkół UNICEF realizowała projekt edukacyjny „Pomóżmy dzieciom z Syrii przetrwać zimę”.
Na korytarzu szkolnym umieszczone były plakaty ukazujące trudną sytuację dzieci w czasie wojny.

zobacz więcej


W roku szkolnym2013/14 w ramach działalność w Klubie Szkół UNICEF przystąpiliśmy do realizacji projektu edukacyjno-pomocowego „Gwiazdka dla Afryki”.
Celem projektu było: kształtowanie wśród uczniów postawy zaangażowania społecznego oraz zebranie środków na ratowanie życia dzieci w Sierra Leone. ...

zobacz więcej


Projekt edukacyjny ”Wszystkie kolory świata”
Szkoła w ramach działalności w Klubie Szkół UNICEF wzięła udział w projekcie edukacyjnym ”Wszystkie kolory świata” opracowanym przez Polski Komitet Narodowy UNICEF. Celem projektu było kształtowanie wśród dzieci postawy tolerancji i otwartości na inne kultury, oraz zebranie środków na ratowanie życia dzieci w Sierra Leone. Dzięki udziałowi w tym projekcie ...

zobacz więcej


Dostrzec innych – pomoc humanitarna na świecie.
Świat coraz częściej dotykają katastrofy humanitarne. Zarówno wojny jak i klęski żywiołowe takie jak powodzie, trzęsienia ziemi, czy susze, burzą codzienny spokój rodzin i stawiają wszystkich ich członków w sytuacji ekstremalnej...

zobacz więcej


Konkurs UNICEF –„PRAWA DZIECKA – OCZAMI DZIECKA”
Wzięliśmy udział w ogólnopolskim konkursie UNICEF i Stowarzyszenia Filmowców Polskich „PRAWA DZIECKA – oczami dziecka”. Celem konkursu było wymyślenie scenariusza i stworzenie krótkometrażowego filmu na temat wybranego..

zobacz więcej


W II semestrze nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej UNICEF „Baw się i bądź bezpieczny!”. Celem projektu było przekazanie dzieciom wiedzy o tym, jak uchronić się przed wypadkami i dbać o własne bezpieczeństwo. Projekt edukacyjny UNICEF został wsparty przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), a także objęty był honorowymi patronatami Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

zobacz więcej


W roku szkolnym 2009/2010 nasza szkoła przystąpiła do „KLUBU Szkół UNICEF”. „Klub szkół UNICEF” zrzesza szkoły z całej Polski, które współpracują z UNICEF. Celem Klubu jest zaangażowanie uczniów w działania humanitarne i edukacyjne oraz uwrażliwienie młodych ludzi na sytuację, w jakiej znajdują się ich rówieśnicy z różnych części świata. Zaplanowaliśmy udział w dwóch projektach

zobacz więcej


W szkole przygotowana została gazetka ścienna, wystawa o tematyce związanej z prawami dziecka, odbył się apel, na którym dzieci klas młodszych w różny sposób zapoznały wszystkich uczniów z prawami dziecka. Uczniowie mieli możliwość oglądnąć prezentacje w programie Power Point. Dzięki wyjaśnieniom poszczególnych praw i zilustrowaniu ich ruchomymi obrazkami prezentacja bardzo się podobała, a dzieci na pewno swoje prawa będą długo pamiętać. Dzień Praw Dziecka zakończony został

zobacz więcej


Udział szkoły w Akcji „Na ratunek dzieciom w Kongo” dał uczniom szansę, aby choć przez chwilę pomyślały o swoich rówieśnikach w Kongu i zrozumiały, że one również mogą pomóc. Nawet 50 groszy może uratować życie. Dzieci z Demokratycznej Republiki Konga potrzebują tego, by świat o nich usłyszał i wyciągnął do nich pomocną dłoń. Rocznie tam umiera ponad pół miliona dzieci, czyli więcej niż u nas się rodzi. Dzieciom brakuje wszystkiego: jedzenia,

zobacz więcej