Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
w roku szkolnym 2017/2018.


2 maja 2018 r. (środa)

1 czerwca 2018 r. (piątek)