Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
w roku szkolnym 2018/2019.


2 listopada 2018 r. (piątek)

15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek)

16 kwietnia 2019 r. (wtorek)

17 kwietnia 2019 r. (środa)

2 maja 2019 r. (czwartek)