Bezpieczny internet - ciekawe linki

www.saferinternet.pl - Program Komisji Europejskiej "Safer Internet" uruchomiony został w 1999 r. i ma na celu promocję bezpiecznego korzystania z nowych technologii i Internetu wśród dzieci i młodzieży. W ramach programu prowadzone są również działania na rzecz zwalczania nielegalnych treści i spamu w Internecie. Od 2005 r. do programu włączona została problematyka związana z zagrożeniami wynikającymi z użytkowania telefonów komórkowych, gier on-line, wymianą plików P2P i innymi formami komunikacji on-line w czasie rzeczywistym (czaty i komunikatory). Priorytetem programu na lata 2009–2013 jest zwalczanie cyberprzemocy i uwodzenia dzieci w Internecie,
www.dyzurnet.pl - jest działającym przy Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej punktem kontaktowym, który przyjmuje zgłoszenia dotyczące nielegalnych treści w Internecie. Do naszych zadań należy m.in. analiza treści wskazanych przez użytkowników, wykonanie dokumentacji technicznych, przesłanie informacji do policji, prokuratury, administratorów serwisów internetowych czy też zagranicznych punktów kontaktowych zrzeszonych w INHOPE,
www.helpline.org.pl - jest wspólnym projektem Fundacji Dzieci Niczyje i Fundacji Orange, współfinansowanym przez Komisję Europejską w ramach projektu Safer Internet. Naszym celem jest niesienie pomocy dzieciom i młodzieży w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa podczas korzystania z nowych technologii. Wspieramy również rodziców i profesjonalistów , którzy w swojej pracy zawodowej spotykają się z problemami młodych internautów
www.dzieckokrzywdzone.pl - portal wiedzy o problemie krzywdzenia dzieci,
dzieckowsieci.fdn.pl - fundacja od 2003 roku zajmuje się problematyką bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie,
www.sieciaki.pl - to projekt edukacyjny prowadzony od lutego 2005 r. przez Fundację Dzieci Niczyje, w ramach programu "Dziecko w Sieci". Projekt Sieciaki.pl jest elementem programu Saferinternet.pl. Głównym partnerem projektu jest Fundacja Orange,
www.brpd.gov.pl - Rzecznicy Praw Dziecka,