Kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2016/17

Lp.

Termin realizacji Nazwa uroczystości Nauczyciel odpowiedzialny
1.  4 września 2017 r.  Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 M. Jochymek
2.  16 października 2017 r.  Spotkanie na Szlaku Papieskim P. Zając
W. Jazowska
M. Jochymek
B. Skulimowska
B. Stefańska
3.  11 listopada 2017 r.  Święto Niepodległości
 -   Święto Szkoły
A.Nowak
M.Kozioł
4.  22 grudnia 2017 r.  Apel świąteczny. P.Zając
5.  21 styczeń 2018 r  Dzień Babci i Dziadka W. Jazowska
M. Jochymek
B. Skulimowska
B. Stefańska
6.  2 kwietnia 2018 r.  Spotkanie na Szlaku Papieskim P.Zając
M.Kozioł
J. Jarząbek
A.Nowak
7.  3 maja 2018 r.  Święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja A.Nowak
M.Kozioł
8.  22 czerwca 2018 r.  Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 R.Nowak