Kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2018/19

Lp.

Termin realizacji Nazwa uroczystości Nauczyciel odpowiedzialny
1.  3 września 2018 r.  Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 B. Stefańska
B. Skulimowska,
2.  16 października 2018 r.  Spotkanie na Szlaku Papieskim P. Zając
W. Jazowska
M. Jochymek
B. Skulimowska
B. Stefańska
3.  11 listopada 2018 r.  Święto Niepodległości
 -   Święto Szkoły
A.Nowak
M.Kozioł
4.  21 grudnia 2018 r.  Apel świąteczny. P.Zając
5.  2 kwietnia 2019 r.  Spotkanie na Szlaku Papieskim P.Zając
M.Kozioł
J. Jarząbek
A.Nowak
6.  3 maja 2019 r.  Święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja A.Nowak
M.Kozioł
7.  30 maja 2019 r.  Święto Rodziny W. Jazowska
B. Skulimowska
B. Stefańska
M. Jochymek
8.  21 czerwca 2019 r.  Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 R.Nowak