Tradycje naszej szkoły

             Już od 1889 roku czyniono starania o uruchomienie szkoły w Okleśnej. Nauczanie odbywało się w wynajętym budynku. Pierwszy budynek szkoły wybudowano w 1895 roku. W 1964 roku oddano do użytku nowy budynek, w którym mieści się obecnie szkoła. Od 2002 roku zajęcia ruchowe odbywają się w dobudowanej, nowej sali gimnastycznej.

Przez wiele lat swego istnienia wypracowaliśmy pewne tradycje i zwyczaje, które uatrakcyjniają i wzbogacają pobyt w niej uczniów. Wspólne obchodzenie uroczystości daje poczucie więzi i stwarza w szkole przyjemną atmosferę

Szkoła posiada własny sztandar wykorzystywany w czasie ważniejszych wydarzeń, prowadzona jest kronika. W każdym roku szkolnym obchodzone są uroczystości: