SOS to Ziemia woła ludzi - 2018/19
W dniu 12.10.2018 r. w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Okleśnej odbyły się zajęcia edukacyjne pt. „SOS to Ziemia woła ludzi”, których głównym celem było budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy dotyczącej zanieczyszczenia i ochrony powietrza. Wykorzystane w trakcie zajęć zabawy badawcze, opowiadanie, krzyżówka, quiz, piosenka, prace plastyczne nawiązywały do zjawisk i tematów szczególnie ważnych w kontekście reagowania na niebezpieczeństwa zagrażające życiu i zdrowiu. Przedszkolaki dowiedziały się jak ważna jest troska o czyste powietrze, i że wszyscy mali i duzi jesteśmy odpowiedzialni za jakość powietrza, którym oddychamy. Dzieci wyposażone w nową wiedzę mogą stać się teraz propagatorami ekologicznych postaw w swoich domach.