Turniej Wiedzy o Małej i Dużej Ojczyźnie - 2018/19


Dnia 8.11.2018 roku odbył się w naszej szkole Turniej Wiedzy o Małej i Dużej Ojczyźnie. Wzięli w nim udział uczniowie klas VII i VIII Szkół Podstawowych z terenu Gminy Alwernia.
Organizatorami byli: Miejsko-Gminna Biblioteka im. Janiny Rogalskiej w Alwerni, Szkoła Podstawowa im I. J. Paderewskiego w Okleśnej i Referat Promocji Urzędu Miejskiego w Alwerni.
Głównym celem turnieju była popularyzacja wiedzy o Polsce i jej kulturze oraz pogłębienie wiedzy o Małej Ojczyźnie i kształtowanie tożsamości regionalnej.
Turniej miał formę interaktywnego quizu przeprowadzonego za pomocą aplikacji Kahoot, z użyciem telefonów komórkowych. Przygotowano 80 pytań w kategoriach : geografia , literatura, sztuka, historia i mała ojczyzna. Liczyła się prawidłowa odpowiedź oraz czas jej udzielania. Każdą szkołę reprezentowało dwoje uczniów.
Wszyscy uczestnicy turnieju obejrzeli też występ artystyczny przygotowany przez uczniów z naszej szkoły z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.

W turnieju zwyciężyli:

- I miejsce: Szkoła Podstawowa w Grojcu
- II miejsce: Szkoła Podstawowa w Regulicach
- III miejsce: Szkoła Podstawowa w Okleśnej

Gratulujemy laureatom!!!

Turniej zorganizowany był w ramach projektu „Niech połączy nas książka i historia – cykl wydarzeń kulturalnych w Gminie Alwernia”.
Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Gminy Alwernia.