Grono Pedagogiczne w roku szkolnym 2017/18

DYREKTOR SZKOŁY mgr inż. Renata Krzyżowska
GRONO PEDAGOGICZNE
mgr Wiesława Jazowska nauczyciel oddziału przedszkolnego
mgr Bożena Skulimowska edukacja wczesnoszkolna, plastyka, muzyka
mgr Beata Stefańska edukacja wczesnoszkolna
mgr Maria Jochymek edukacja wczesnoszkolna
mgr Renata Nowak język polski, pedagog
mgr Monika Kozioł język angielski, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Weronika Buczek język niemiecki
mgr inż. Jadwiga Jarząbek przyroda, biologia, biblioteka
mgr Irena Gliwa geografia
mgr Kamila Moskal chemia
mgr inż. Renata Krzyżowska matematyka
mgr Barbara Durlak-Setkowicz fizyka
mgr Andżelika Nowak historia, wychowanie fizyczne, logopeda
mgr Marek Szala zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, informatyka
Przemysław Zając religia