Grono Pedagogiczne w roku szkolnym 2018/19

DYREKTOR SZKOŁY mgr inż. Renata Krzyżowska
GRONO PEDAGOGICZNE
mgr Weronika Buczek język niemiecki
mgr inż. Jadwiga Jarząbek przyroda, biologia, geografia, biblioteka
mgr Wiesława Jazowska edukacja przedszkolna
mgr Maria Jochymek edukacja wczesnoszkolna
mgr Monika Kozioł język angielski, wychowanie do życia w rodzinie
mgr inż. Renata Krzyżowska matematyka
mgr Kamila Moskal chemia
mgr Andżelika Nowak historia, wos, wychowanie fizyczne, logopeda
mgr Renata Nowak język polski, pedagog
mgr Laura Rajca edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Bożena Skulimowska edukacja wczesnoszkolna, plastyka, muzyka
mgr Beata Stefańska edukacja wczesnoszkolna
mgr Marek Szala technika, informatyka
mgr Beata Witana matematyka, fizyka
mgr Przemysław Zając religia