Jubileusz 50-lecia Szkoły
artykuł dodany : 2014-09-25 | Dyrektor
      Dnia 25 września 2014 roku w naszej Szkole odbyła się uroczystość - Jubileusz 50-lecia Szkoły. Była to niepowtarzalna okazja do przypomnienia historii i tradycji Szkoły, podsumowania pracy i osiągnięć, ale również czas spotkań absolwentów, emerytowanych nauczycieli oraz gości. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. Franciszka Warzechy. Po nabożeństwie uczniowie, rodzice, nauczyciele, absolwenci i zaproszeni goście udali się do Szkoły, gdzie kontynuowano obchody Jubileuszu.
      Okolicznościowe przemówienie wygłosiła dyrektor Szkoły Renata Krzyżowska. Głos zabrali także dostojni Goście: Jan Rychlik – Burmistrza Gminy Alwernia, Stefania Głuch – Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie, Kazimiera Suślik – Pracownik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, ksiądz kanonik Franciszek Warzecha – absolwent, Marek Skowronek – Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni, Stefan Rożnawski – architekt sali gimnastycznej, były dyrektor Zakładów Chemicznych „Organika – Azot” w Jaworznie i Anna Kurdziel – wieloletni były Inspektor Oświaty i Wychowania w Gminie Alwernia.
      Wśród zaproszonych Gości byli także radni Gminy Alwernia: Krystyna Wojtoń i Elżbieta Lewicka oraz pracownicy Urzędu Gminy, dyrektorzy szkół i przedszkoli, dyrektor Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Alwerni, dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury, Andrzej Burnus – dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciężkowicach, współorganizator I Zjazdu Szkół i Instytucji im. I. J. Paderewskiego, Monika Rutkowska-Urbańczyk – dyrektor Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. I. J. Paderewskiego w Krakowie.
      Swoją obecnością zaszczycili byli dyrektorzy Szkoły: Emilia Cichoń, Milan Tworzyk, Maria Jochymek oraz ksiądz kanonik Kazimierz Gunia – były wieloletni proboszcz parafii w Okleśnej i budowniczy kościoła parafialnego, obecny proboszcz – ksiądz Mariusz Flanek oraz absolwenci: dr inż. Tomasz Didenko, dr inż. Jarosław Wosik, Tadeusz Cichoń, Maria Mąsior.
      Uroczystość uświetnił występ uczniów, którzy zaprezentowali program słowno-muzyczny wraz z prezentacją multimedialną: „Śladami edukacji” oraz koncert uczniów Szkoły Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Krakowie.

      W ramach obchodów Jubileuszu Szkoły zorganizowane zostały dwie wystawy twórczości utalentowanych absolwentów Szkoły. Swoje prace malarskie zaprezentował Jan Fabin, natomiast Halina Węgrzyn – wystawę kompozycji „Z miłości do natury”. Ekspozycje można zwiedzać w gmachu Szkoły w Okleśnej do 15.10.2014 roku.
      Uroczystości zakończyło wspólne spotkanie zaproszonych gości, obecnego i dawnego grona pedagogicznego oraz pracowników Szkoły.

zobacz