Wymagania edukacyjne
artykuł dodany : 2019-10-17 | Nauczyciele

KLASA I
Wymagania edukacyjne z religii - klasa 1
opublikowano: 08.09.2019 r. (Autor: Przemysław Zając)
otwórz

547.02 KB
Wymagania edukacyjne z języka angielskiego
opublikowano: 08.09.2019 r. (Autor: Monika Kozioł)
otwórz

712.79 KB
Wymagania edukacyjne - klasa 1
opublikowano: 08.09.2019 r. (Autor: Bożena Skulimowska)
otwórz

254.39 KB
KLASA II
Wymagania edukacyjne z religii - klasa 2
opublikowano: 08.09.2019 r. (Autor: Przemysław Zając)
otwórz

529.33 KB
Wymagania edukacyjne z języka angielskiego - klasa 2
opublikowano: 08.09.2019 r. (Autor: Monika Kozioł)
otwórz

704.28 KB
KLASA III
Wymagania edukacyjne z religii - klasa 3
opublikowano: 08.09.2019 r. (Autor: Przemysław Zając)
otwórz

542.48 KB
Wymagania edukacyjne z języka angielskiego - klasa 3
opublikowano: 08.09.2019 r. (Autor: Monika Kozioł)
otwórz

232.56 KB
Wymagania edukacyjne - klasa 3
opublikowano: 08.09.2019 r. (Autor: Maria Jochymek)
otwórz

185.54 KB
KLASA IV
Wymagania edukacyjne z religii - klasa 4
opublikowano: 08.09.2019 r. (Autor: Przemysław Zając)
otwórz

356.9 KB
Wymagania edukacyjne z języka polskiego - klasa 4
opublikowano: 08.09.2019 r. (Autor: Renata Nowak)
otwórz

518.72 KB
Wymagania edukacyjne z języka angielskiego - klasa 4
opublikowano: 08.09.2019 r. (Autor: Monika Kozioł)
otwórz

699.42 KB
Wymagania edukacyjne z muzyki - klasa 4
opublikowano: 08.09.2019 r. (Autor: Bożena Skulimowska)
otwórz

386.12 KB
Wymagania edukacyjne z plastyki - klasa 4
opublikowano: 08.09.2019 r. (Autor: Bożena Skulimowska)
otwórz

548.43 KB
Wymagania edukacyjne z historii - klasa 4
opublikowano: 08.09.2019 r. (Autor: Andżelika Nowak)
otwórz

547.91 KB
Wymagania edukacyjne z przyrody - klasa4
opublikowano: 08.09.2019 r. (Autor: Jadwiga Jarząbek)
otwórz

651.29 KB
Wymagania edukacyjne z matematyki - klasa 4
opublikowano: 08.09.2019 r. (Autor: Renata Krzyżowska)
otwórz

404.89 KB
Wymagania edukacyjne z informatyki - klasa 4
opublikowano: 08.09.2019 r. (Autor: Marek Szala)
otwórz

513.06 KB
Wymagania edukacyjne z techniki - klasa 4
opublikowano: 08.09.2019 r. (Autor: Marek Szala)
otwórz

574.77 KB
Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego - klasa 4
opublikowano: 08.09.2019 r. (Autor: Andżelika Nowak)
otwórz

509.97 KB
KLASA V
Wymagania edukacyjne z religii - klasa 5
opublikowano: 08.09.2019 r. (Autor: Przemysław Zając)
otwórz

465.37 KB
Wymagania edukacyjne z języka polskiego - klasa 5
opublikowano: 08.09.2019 r. (Autor: Renata Nowak)
otwórz

700.44 KB
Wymagania edukacyjne z języka angielskiego - klasa 5
opublikowano: 08.09.2019 r. (Autor: Monika Kozioł)
otwórz

632.84 KB
Wymagania edukacyjne z muzyki - klasa 5
opublikowano: 08.09.2019 r. (Autor: Bożena Skulimowska)
otwórz

366.58 KB
Wymagania edukacyjne z plastyki - klasa 5
opublikowano: 08.09.2019 r. (Autor: Bożena Skulimowska)
otwórz

725.54 KB
Wymagania edukacyjne z historii - klasa 5
opublikowano: 08.09.2019 r. (Autor: Andżelika Nowak)
otwórz

611.21 KB
Wymagania edukacyjne z geografii - klasa 5
opublikowano: 08.09.2019 r. (Autor: Jadwiga Jarząbek)
otwórz

741.2 KB
Wymagania edukacyjne z biologii - klasa 5
opublikowano: 08.09.2019 r. (Autor: Jadwiga Jarząbek)
otwórz

858.37 KB
Wymagania edukacyjne z matematyki - klasa 5
opublikowano: 08.09.2019 r. (Autor: Beata Witana)
otwórz

572.21 KB
Wymagania edukacyjne z informatyki - klasa 5
opublikowano: 08.09.2019 r. (Autor: Marek Szala)
otwórz

515.77 KB
Wymagania edukacyjne z techniki - klasa 5
opublikowano: 08.09.2019 r. (Autor: Marek Szala)
otwórz

496.98 KB
Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego - klasa 5
opublikowano: 08.09.2019 r. (Autor: Andżelika Nowak)
otwórz

511.56 KB
KLASA VI
Wymagania edukacyjne z religii - klasa 6
opublikowano: 08.09.2019 r. (Autor: Przemysław Zając)
otwórz

166.19 KB
Wymagania edukacyjne z języka polskiego - klasa 6
opublikowano: 08.09.2019 r. (Autor: Renata Nowak)
otwórz

242.96 KB
Wymagania edukacyjne z języka angielskiego - klasa 6
opublikowano: 08.09.2019 r. (Autor: Monika Kozioł)
otwórz

226.51 KB
Wymagania edukacyjne z muzyki - klasa 6
opublikowano: 08.09.2019 r. (Autor: Bożena Skulimowska)
otwórz

147.91 KB
Wymagania edukacyjne z plastyki - klasa 6
opublikowano: 08.09.2019 r. (Autor: Bożena Skulimowska)
otwórz

142.18 KB
Wymagania edukacyjne z historii - klasa 6
opublikowano: 08.09.2019 r. (Autor: Andżelika Nowak)
otwórz

239.03 KB
Wymagania edukacyjne z geografii - klasa 6
opublikowano: 08.09.2019 r. (Autor: Jadwiga Jarząbek)
otwórz

183.99 KB
Wymagania edukacyjne z biologii - klasa 6
opublikowano: 08.09.2019 r. (Autor: Jadwiga Jarząbek)
otwórz

156 KB
Wymagania edukacyjne z matematyki - klasa 6
opublikowano: 08.09.2019 r. (Autor: Renata Krzyżowska)
otwórz

164.64 KB
Wymagania edukacyjne z informatyki - klasa 6
opublikowano: 08.09.2019 r. (Autor: Marek Szala)
otwórz

82.56 KB
Wymagania edukacyjne z techniki - klasa 6
opublikowano: 08.09.2019 r. (Autor: Marek Szala)
otwórz

120.85 KB
Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego - klasa 6
opublikowano: 08.09.2019 r. (Autor: Andżelika Nowak)
otwórz

77.39 KB
KLASA VII
Wymagania edukacyjne z religii - klasa 7
opublikowano: 08.09.2019 r. (Autor: Przemysław Zając)
otwórz

108.05 KB
Wymagania edukacyjne z języka polskiego - klasa 7
opublikowano: 08.09.2019 r. (Autor: Renata Nowak)
otwórz

632.84 KB
Wymagania edukacyjne z języka angielskiego - klasa 7
opublikowano: 08.09.2019 r. (Autor: Monika Kozioł)
otwórz

227.32 KB
Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego - klasa 7
opublikowano: 08.09.2019 r. (Autor: Ilona Hajda)
otwórz

166.63 KB
Wymagania edukacyjne z muzyki - klasa 7
opublikowano: 08.09.2019 r. (Autor: Bożena Skulimowska)
otwórz

386.12 KB
Wymagania edukacyjne z plastyki - klasa 7
opublikowano: 08.09.2019 r. (Autor: Bożena Skulimowska)
otwórz

130.86 KB
Wymagania edukacyjne z historii - klasa 7
opublikowano: 08.09.2019 r. (Autor: Andżelika Nowak)
otwórz

288.82 KB
Wymagania edukacyjne z geografii - klasa 7
opublikowano: 08.09.2019 r. (Autor: Jadwiga Jarząbek)
otwórz

178.28 KB
Wymagania edukacyjne z biologii - klasa 7
opublikowano: 08.09.2019 r. (Autor: Jadwiga Jarząbek)
otwórz

250.36 KB
Wymagania edukacyjne z chemii - klasa 7
opublikowano: 08.09.2019 r. (Autor: Agnieszka Miranowicz-Piegza)
otwórz

213.51 KB
Wymagania edukacyjne z fizyki - klasa 7
opublikowano: 08.09.2019 r. (Autor: Beata Witana)
otwórz

296.64 KB
Wymagania edukacyjne z matematyki - klasa 7
opublikowano: 08.09.2019 r. (Autor: Beata Witana)
otwórz

143.48 KB
Wymagania edukacyjne z informatyki - klasa 7
opublikowano: 08.09.2019 r. (Autor: Marek Szala)
otwórz

102.18 KB
Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego - klasa 7
opublikowano: 08.09.2019 r. (Autor: Andżelika Nowak)
otwórz

78.98 KB