Grono Pedagogiczne
artykuł dodany : 2020-09-01 | Admin
Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Okleśnej - 2020/21 r.
DYREKTOR SZKOŁY
mgr Anita Lech
GRONO PEDAGOGICZNE
mgr Dęsoł Klaudia edukacja wczesnoszkolna
mgr Ilona Hajda język niemiecki
mgr inż. Jadwiga Jarząbek przyroda, biologia, geografia, biblioteka
mgr Wiesława Jazowska oddział przedszkolny
mgr Monika Kozioł język angielski, wychowanie do życia w rodzinie
mgr inż. Anita Lech matematyka
mgr Jolanta Mitka pedagog
mgr Kamila Moskal chemia
mgr Andżelika Nowak historia, wychowanie fizyczne, logopeda
mgr Renata Nowak język polski, logopeda, pedagog
mgr Bożena Skulimowska edukacja wczesnoszkolna, plastyka, muzyka
mgr Beata Stefańska edukacja wczesnoszkolna
mgr Marek Szala technika, informatyka
mgr Wojciech Urbańczyk religia
mgr Beata Witana matematyka, fizyka