Grono Pedagogiczne
artykuł dodany : 2019-10-15 | Admin
Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej w Okleśnej - 2019/20 r.
DYREKTOR SZKOŁY
mgr inż. Renata Krzyżowska
GRONO PEDAGOGICZNE
mgr Ilona Hajda język niemiecki
mgr inż. Jadwiga Jarząbek przyroda, biologia, geografia, biblioteka
mgr Wiesława Jazowska oddział przedszkolny
mgr Maria Jochymek edukacja wczesnoszkolna
mgr Monika Kozioł język angielski, wychowanie do życia w rodzinie
mgr inż. Renata Krzyżowska matematyka
mgr Agnieszka Miranowicz - Piegza chemia
mgr Andżelika Nowak historia, wychowanie fizyczne, logopeda
mgr Renata Nowak język polski, pedagog
mgr Bożena Skulimowska edukacja wczesnoszkolna, plastyka, muzyka
mgr Beata Stefańska edukacja wczesnoszkolna
mgr Marek Szala technika, informatyka
mgr Beata Witana matematyka, fizyka
mgr Przemysław Zając religia