Dodatkowe dni wolne
artykuł dodany : 2019-10-14 | Admin
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
w roku szkolnym 2019/2020.


2 stycznia 2020 r. (czwartek)

3 stycznia 2020 r. (piątek)

12 czerwca 2020 r. (piątek)