noscript-img
wstecz
kontakt
BIP
logowanie


ŻYJĘ BEZ UZALEŻNIEŃ
Artykuł dodano dn. 16.02.2022 r. | autor: Anita Lech

KONKURS PLASTYCZNY „ŻYJĘ BEZ UZALEŻNIEŃ”

Dyrekcja szkoły wraz z pedagogiem ogłasza konkurs plastyczny dla uczniów klas 7, 8 Szkoły Podstawowej w Okleśnej z zakresu bezpieczeństwa i przeciwdziałania nałogom oraz innych zagrożeń pod nazwą „ Żyję bez uzależnień ” którego ideą jest popularyzowanie zdrowego trybu życia bez uzależnień

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs plastyczny pod nazwą „Żyję bez uzależnień”
 2. Organizatorem Konkursu jest Szkoła Podstawowa w Okleśnej
 3. Konkurs trwa od 15 lutego 2022r do 31 marca 2022r
 4. Tematem konkursu jest wykonanie PRACY PLASTYCZNEJ PT ”Żyję bez nałogów”.

Organizatorzy chcą uświadomić młodym ludziom, że można żyć zdrowo i bez nałogów. Pokazać młodemu człowiekowi alternatywę, którą jest: sport, hobby, pasje, podróże i czynny wypoczynek.

 1. UCZESTNICY KONKURSU

    W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkoły podstawowej klas 6-8

 1. ZASADY KONKURSU
 1. Udział w konkursie polega na dostarczeniu pracy plastycznej najpóźniej do dnia 31 marca 2022 roku do pedagoga szkolnego lub do wychowawcy klasy.
 2. Praca musi być podpisana imię i nazwisko autora, klasa.
 3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, wycinanie, grafika, itp.) na papierze w formacie A4 lub A3.
 4. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną pracę spełniającą warunki konkursowe.
 5. Pracę zostaną ocenione przez jury. Najlepsze prace otrzymają nagrody rzeczowe.
 6. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na tablicach informacyjnych w Szkole, a wręczenie nagród nastąpi podczas szkolnego apelu
 7. Dostarczone prace nie podlegają zwrotowi.